متلب مقدماتی

متلب مقدماتی


زمان شروع دوره : 1398/5/27
آدرس دفتر : پردیس مرکزی دانشگاه تهران-دانشکده ی فنی-دانشکده ی مهندسی شیمی

اطلاعات دوره

آدرس برگزاری دوره : پردیس مرکزی دانشگاه تهران-دانشکده ی مهندسی شیمی-کلاس سایت


توضیحات دوره

دوره ی متلب مقدماتی

Powered by Froala Editor


مشاهده تصویر دوره

متلب مقدماتیاشتراک گذاری

| |